Υπηρεσίες Νοσηλείας Κατ'οίκον

 • Test covid 19 ( Μοριακό test SARS –COV-2 )
 • Αιμοληψία
 • Τοποθέτηση / αφαίρεση ουροκαθετήρα τύπου foley
 • Φροντίδα κατακλίσεων , τραύματος , εγκαύματος
 • Λουτρό επί κλίνης – καθαριότητα  ασθενούς
 • Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
 • Χαμηλός / υψηλός υποκλυσμός
 • Ενέσεις
 • Φροντίδα στομίας
 • Αφαίρεση ραμμάτων
 • Φλεβοκέντηση ( τοποθέτηση ορού  – παρεντερική σίτιση )