Όροι Χρήσης -Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies - Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

H παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την δικαιοδοσία και την έγκριση της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ» και τον διακριτικό τίτλο «WORLD FIRST RESPONSE». Όλο το διαδικτυακό περιεχόμενο στον ιστοχώρο «Wfr.gr», συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανέναν περιορισμό, των  κειμένων, του λογισμικού, ονομάτων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομάτων, εικόνων, φωτογραφιών, εικονογραφήσεων, ηχητικών κλιπ, βίντεο κλιπ, και μουσικής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της παραπάνω εταιρίας καθώς και της Ελένης Τσιτσούλα ατομικά, υποκείμενη στις σχετικές περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Η εταιρεία «WORLD FIRST RESPONSE», καθώς και η Ελένη Τσιτσούλα διαθέτουν ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση ως διαχειριστές και δικαιούχοι του «Wfr.gr»,  τα πνευματικά και άλλης φύσεως δικαιώματά τους στην παρούσα Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τις πληροφορίες της, καθώς και σε κάθε αντίγραφό τους, οποιουδήποτε είδους και μορφής. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του υλικού αυτού, το οποίο όμως μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας όσο βρίσκεται OnLine. Η WORLD FIRST RESPONSE διατηρεί την ευχέρεια να σας παρέχει ρητά τη δυνατότητα φόρτωσης, χρήσης ή εκτύπωσης οποιουδήποτε χρήσιμου διαδικτυακού υλικού το οποίο αποτελεί κατά τα ως άνω, ιδιοκτησία της, όπως και το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, απόσυρσης της ως άνω παροχής.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του ισοτόπου «Wfr.gr» ανανεώνονται ή τροποποιούνται συνεχώς κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, του όγκου και της συνεχούς ροής ή/ και μεταβολής των μεταδιδόμενων μέσω αυτού πληροφοριών, η «WORLD FIRST RESPONSE» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την πληρότητα, ακρίβεια, επάρκεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχει η παρούσα ιστοσελίδα. Ως εκ των άνω, η «WORLD FIRST RESPONSE» και οι συνεργάτες της, δεν έχουν, ούτε αποδέχονται σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και τυχαίας ή συνεπαγόμενης θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ανακρίβειας, έστω και μελλοντικής, την οποία ενδέχεται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης  ως εκ του περιεχομένου ή της χρήσης ή της αδυναμίας πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών. Η χρήση της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτήν γίνεται εξ ολοκλήρου υπ’ ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

       *ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙKAIO

Απαγορεύεται ρητά η άσκοπη χρήση των πληροφοριών επικοινωνίας για αποστολή υβριστικών, προσβλητικών σχολίων καθώς και κάθε είδους μη ηθικά ορθών ενεργειών. Τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν θέση βοηθητική για τον επισκέπτη καθώς μπορεί να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τον συγγραφέα. Σε περίπτωση μή ορθής χρήσης, ακολουθείται η διαδικασία της απόσυρσης της ως άνω παροχής και η «WORLD FIRST RESPONSE» θα κινηθεί ενάντια σε τέτοιου είδους ενέργεια, αναλόγως του περιεχομένου που αυτή περιέχει. Η «WORLD FIRST RESPONSE» ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαμάχης σχετικής με την εταιρεία, θα εφαρμοστεί ο Νόμος της Ελλάδος και την αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα Δικαστήρια της Ελλάδος.